Thông tin truyện

Tu Tiên Chính Là Như Thế Khoa Học

Tu Tiên Chính Là Như Thế Khoa Học
Đánh giá: 10.0/10 từ 32 lượt.
Nội dung truyện Tu Tiên Chính Là Như Thế Khoa Học Tu Tiên Chính Là Như Thế Khoa Học - Cật Qua Tử Quần Chúng

Giới thiệu :

Tiên nhân phủ ta đỉnh , kết tóc thụ trường sinh.

IBMz15 , 190 miếng CPU , 40T nội tồn , 122 ức tinh thể quản

Mang theo tùy thân phòng máy không gian đi tới tu tiên thế giới , tại IBMz15 trợ giúp bên dưới tu tiên cố sự.

Tất cả vì trường sinh!

Danh sách chương

loading...