Thông tin truyện

Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu

Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu
Đánh giá: 10.0/10 từ 45 lượt.
Nội dung truyện Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu

"Cực Sơn hô hấp pháp đơn giản hoá bên trong. . . Đơn giản hoá thành công. . . Cực Sơn hô hấp pháp → hô hấp!"

Trần Phỉ hít sâu một hơi.

"Cực Sơn hô hấp pháp điểm kinh nghiệm +1."

"..."

Danh sách chương

loading...