Thông tin truyện

Trường Tương Tư [băng Cửu]

Trường Tương Tư [băng Cửu]
Đánh giá: 10.0/10 từ 40 lượt.
  • Tác giả: Ngồi trong góc
  • Thể loại: Đang cập nhât
  • Trạng thái: Truyện đã hoàn
Nội dung truyện Trường Tương Tư [băng Cửu]

Tên truyện: Trường Tương Tư [băng Cửu]
Người Viết: Ngồi trong góc

Thể loại: băngcửu, httccnvpd, lacbangha, thẩmcửu
Nguồn: https://www.wattpad.com/story/216225793-【-băng-cửu-】-trường-tương-tư

Tay mới viết văn, nếu có bất hảo địa phương, thỉnh đại gia chỉ ra tới.

1.ooc cảnh cáo

2. Đổi mới thời gian không quá xác định

3. Tóm lại kết cục là ngọt

4. Đây băng chín song trọng sinh văn

5. Bổn văn sẽ đem tiểu chín tẩy trắng, nếu không tẩy trắng nói, áng văn này thật sự không thể ngọt.
https://qingyuluoxue.lofter.com/?page=7&t=1553835238876

loading...