Truyện Thao Nát Những Bá Tổng Đó

Phiên Gia Thang,

Trạng thái:
HOT
Tác giả:
Phiên Gia Thang,
Thể loại:
Đam Mỹ, Xuyên Không,
Giới Thiệu Truyện
Chu Uý Kì ngoài ý muốn bị buộc định một hệ thống "Thao phiên bá tổng", nhiệm vụ chính là xuyên qua các loại thế giới thao phiên các loại bá tổng, thao bọn họ đến biết nghe lời. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ Chu Uý Kì mới có thể thuận lợi rời khỏi, tích luỹ giá trị kinh nghiệm nhất định. Bá tổng phim thần tượng Mary Sue, bá tổng tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue, bá tổng tiểu thuyết tra công tiện thụ...đợi đã, thao phiên bọn họ!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(10 điểm / 4 lượt)
Hot trends

Truyện cùng thể loại hay nhất