Thông tin truyện

Ta Điểm Đầy Tỉ Lệ Rơi Đồ Giá Trị

Ta Điểm Đầy Tỉ Lệ Rơi Đồ Giá Trị
Đánh giá: 10.0/10 từ 23 lượt.
Nội dung truyện Ta Điểm Đầy Tỉ Lệ Rơi Đồ Giá Trị Ta Điểm Đầy Tỉ Lệ Rơi Đồ Giá Trị - Tam Hành Tặc

Giới thiệu :

Là Trần Vũ không cẩn thận giẫm chết con gián, lại "Bạo" ra một cái Desert Eagle lúc, hắn biết rõ, hắn đem tự mình tỉ lệ rơi đồ giá trị thêm quá cao...

Danh sách chương

loading...