Thông tin truyện

Ta Có Vô Số Điểm Kỹ Năng

Ta Có Vô Số Điểm Kỹ Năng
Đánh giá: 10.0/10 từ 43 lượt.
Nội dung truyện Ta Có Vô Số Điểm Kỹ Năng Ta Có Vô Số Điểm Kỹ Năng - Đông Thành Lệnh;

Giới thiệu :
"Thành công phá huỷ Ma tộc gián điệp tiểu tổ, ban thưởng điểm kinh nghiệm 100 ngàn điểm kỹ năng năm ngàn."

"Thăng cấp kỹ năng Tân Nguyệt Tiễn, phát hiện nhưng xâu chuỗi kỹ năng phải chăng xâu chuỗi."

"Thành công xâu chuỗi Tinh Võ Kỹ Vô Cực Lôi Thứ, Tinh Nguyệt Kiếm Vũ, thu hoạch được hợp lại Tinh Võ Kỹ vô cực lôi ảnh."

"Hệ thống, có thể không thêm điểm a? Ta muốn nghiêm túc tu luyện."

Hệ thống: "Không, ngươi không muốn!"

Danh sách chương

loading...