Thông tin truyện

Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Câu Cá

Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Câu Cá
Đánh giá: 10.0/10 từ 46 lượt.
Nội dung truyện Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Câu Cá Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Câu Cá - Nam Nhân Bất Tiêu Sái

Giới thiệu :

Toàn cầu Nhân tộc xuyên việt Abe đại lục , mỗi người đều thu được một lần thức tỉnh cơ hội.

Nhân vật chính thức tỉnh rồi thả câu kỹ năng , ngay từ đầu hắn là thất vọng.

Kết quả hắn phát hiện , chính mình thả câu cá , vậy mà có thể biến dị thành các loại thần sửa vật phẩm.

Ngoài ra , mỗi thả câu thành công một lần , đều có thể thu được một điểm thăng cấp kinh nghiệm.

Hơn nữa thăng cấp sau đó , còn có thể thả câu tinh không , thả câu thứ nguyên.

Có thể thả câu đến các loại các dạng bảo vật cùng vật phẩm ảo.

Cái này ngưu nhóm rồi a!

Dương Hằng: "Muốn tu luyện chính mình đi tu luyện , đừng quấy rầy ta câu cá!"

loading...