Thông tin truyện

Siêu Thần Thời Đại Của Ta

Siêu Thần Thời Đại Của Ta
Đánh giá: 10.0/10 từ 43 lượt.
Nội dung truyện Siêu Thần Thời Đại Của Ta Siêu Thần Thời Đại Của Ta - Thái Nhất Sinh Thủy

Giới thiệu :

Lịch sử thời không giao thoa, là quá khứ hay là tương lai?

Thế giới cuối cùng, có tồn tại hay không chung cực?

Khi mở ra thân thể tiềm năng gông xiềng, quang minh cùng hắc ám nguyên lực thống nhất, có thể hay không bao trùm Thần Minh?

Biến mất lịch sử trống không, ai đang tìm kiếm chân tướng?

Cái kia đêm tối ửng đỏ dưới, là ai tại viết minh văn ngữ điệu?

Đây là một cái quỷ bí thay nhau nổi lên thế giới: Nguyên lực sứ giả, ma chủng sinh vật, trời diễn sư, Ma Binh, danh thương... Siêu phàm lực lượng tầng tầng lớp lớp.

Danh sách chương

loading...