Truyện Siêu Cấp Võ Thánh

Lãng Tử Biên Thành,

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Lãng Tử Biên Thành,
Thể loại:
Tiên Hiệp,
Giới Thiệu Truyện
Tác giả: Lãng Tử Biên Thành

Thể loại: Tiên Hiệp

“Người không phạm ta, ta không phạm người! Nếu ngươi phạm ta, cho dù ngươi mạnh thì vẫn phải chết!” Đó chính là mười hai chân ngôn của Vu Thiên. Tuổi tuy không lớn, nhưng Vu Thiên xác thực xảo trá như hồ li, nhanh như báo, mãnh như hổ, tàn như rắn. Nhận được Vu Gia thất truyền thần công, dưới sự phụ trợ của nó. Quyền đánh Đông Dương cao thủ, chân đạp Tây Dương Mãnh Hổ! Quần ẩu quyền thuật tông sư, bóp chết võ học kỳ tài!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(10 điểm / 1 lượt)
Hot trends

Truyện cùng thể loại hay nhất