Thông tin truyện

Sau Khi Chia Tay, Ta Thành Toàn Cầu Chủ Nợ

Sau Khi Chia Tay, Ta Thành Toàn Cầu Chủ Nợ
Đánh giá: 10.0/10 từ 30 lượt.
Nội dung truyện Sau Khi Chia Tay, Ta Thành Toàn Cầu Chủ Nợ Sau Khi Chia Tay, Ta Thành Toàn Cầu Chủ Nợ - Thần Hào Thủ Phủ

Giới thiệu :

Trương Vũ cùng bạn gái sau khi chia tay, bỗng nhiên thu được một cái toàn cầu chủ nợ hệ thống!

"Đinh! Ngươi hoàn thành đại học giáo hoa tiền nợ thu nợ, thu hoạch được Tinh cấp hội sở 100% cổ quyền!"

"Đinh! Ngươi hoàn thành mỹ nữ võng hồng tiền nợ thu nợ, thu hoạch được ức nguyên xe sang trọng khoa * thi đấu khắc!"

"Đinh! Ngươi hoàn thành Đại Mã Tiểu Mã tiền nợ thu nợ, thu hoạch được thành phố giá trị chục tỷ công ty!"

Thu nợ nhất thời thoải mái, một mực thu nợ một mực thoải mái!

Danh sách chương

loading...