Thông tin truyện

Pokemon Chi Ta Thật Không Phải Hệ Poison Trainer

Pokemon Chi Ta Thật Không Phải Hệ Poison Trainer
Đánh giá: 10.0/10 từ 27 lượt.
Nội dung truyện Pokemon Chi Ta Thật Không Phải Hệ Poison Trainer

Truyền thống Pokemon văn.

Kanto khu vực bắt đầu.

Cùng Ash đồng kỳ, Pallet Town thần bí người thứ năm.

Ban đầu Pokemon, Bulbasaur.

Không hệ thống, bồi dưỡng Pokemon dựa cả vào nỗ lực, não động cùng cơ duyên.

Chương mới cập nhật

Danh sách chương

loading...