Thông tin truyện

Nhà Giàu Nhất Theo Con Phá Của Bắt Đầu

Nhà Giàu Nhất Theo Con Phá Của Bắt Đầu
Đánh giá: 10.0/10 từ 10 lượt.
Nội dung truyện Nhà Giàu Nhất Theo Con Phá Của Bắt Đầu Nhà Giàu Nhất Theo Con Phá Của Bắt Đầu - Bất Cật Tiểu Nam Qua

Giới thiệu :

Trời sinh ta tài tất hữu dụng,

Thiên kim tan hết còn phục tới!

Kiếm tiền trước,

Trước phá của!

Xuyên Việt thành bại gia con nhà giàu Hoàng Hữu Vi, thu được tài sản hệ thống, chuyên tâm làm cho mình trở thành hoàn mỹ người, mà muốn hoàn mỹ tựu cần phải tiêu tiền.

Hắn xài hết tiền, bán hết xe.

Ăn xa xỉ nhất nguyên liệu nấu ăn, uống tốt nhất rượu vang, ngủ tốt nhất nữ. . .

Khục khục.

Tóm lại, đây là một cái phá của bại thành thế giới nhà giàu nhất cố sự.

Danh sách chương

loading...