Thông tin truyện

[ngược][bác Quân Nhất Tiêu] Thiên Thần Sa Ngã

[ngược][bác Quân Nhất Tiêu] Thiên Thần Sa Ngã
Đánh giá: 10.0/10 từ 37 lượt.
Nội dung truyện [ngược][bác Quân Nhất Tiêu] Thiên Thần Sa Ngã

Tên truyện: [ngược][bác Quân Nhất Tiêu] Thiên Thần Sa Ngã
Người Viết: Shiroao Angelus

Thể loại: bacchien, bacquannhattieu, nguoc, sinhtuvan
Nguồn: https://www.wattpad.com/story/214801617-bác-quân-nhất-tiêu-thiên-thần-sa-ngã

Thiên Thần rớt khỏi Thiên Đàng, ai là kẻ mang tội?

Sa Ngã mang danh cứu chuộc.

Máu trả đặc ân, mệnh trả tội lỗi.

Thắp lên ngọn lửa, chúng ta đi xuống Địa Ngục.

loading...