Thông tin truyện

Nam Hậu Của Vương Kim [taekook/xk]

Nam Hậu Của Vương Kim [taekook/xk]
Đánh giá: 10.0/10 từ 20 lượt.
Nội dung truyện Nam Hậu Của Vương Kim [taekook/xk]

Tên truyện: Nam Hậu Của Vương Kim [taekook/xk]
Người Viết: Vani95

Thể loại: dam, hàihước, ngon, taekook, vkook, xuyênkhông
Nguồn: https://www.wattpad.com/story/212329579-taekook-xk-nam-hậu-của-vương-kim

"làm Nam Hậu có gì khó? để ta làm thử xem sao"

loading...