Thông tin truyện

Marvel: Bắt Đầu Thu Được Siêu Huyết Thanh

Marvel: Bắt Đầu Thu Được Siêu Huyết Thanh
Đánh giá: 10.0/10 từ 18 lượt.
Nội dung truyện Marvel: Bắt Đầu Thu Được Siêu Huyết Thanh Marvel: Bắt Đầu Thu Được Siêu Huyết Thanh - Dã Sinh Áo Đặc Mạn

Giới thiệu :

Tần Tiêu xuyên qua rồi, hệ thống đúng hẹn mà tới!

Đã đo lường đến thế giới lối vào, Marvel điện ảnh vũ trụ? Đây là cái gì tình huống?

Coi chính mình liên hoàn xuyên việt Tần Tiêu lại phát hiện cái gọi là thế giới hiện thực chỉ có điều là Marvel một cái bỏ đi dòng thời gian!

Danh sách chương

loading...