Thông tin truyện

Long Châu: Broly Ultra Instinct

Long Châu: Broly Ultra Instinct
Đánh giá: 10.0/10 từ 44 lượt.
Nội dung truyện Long Châu: Broly Ultra Instinct

[ faloo tiểu thuyết mạng độc nhất ký kết tiểu thuyết: Long châu: Broly Ultra Instinct ]

Xuyên qua trở thành Dragon Ball Super MOVIE bản bên trong Broly, mở ra Ultra Instinct hình thái.

Vô cùng vô tận năng lượng, phối hợp thần siêu cấp kỹ năng!

Từ đây, Broly hoành hành thiên hạ.

Làm Broly đem Ultra Instinct tu luyện tới cực hạn thời điểm.

Thương khung biến sắc, chúng thần vì thế mà khiếp sợ.

Zeno: "Ta làm sao không xóa đi được hắn đây?"

Faloo tiểu thuyết mạng nhắc nhở ngài: Quyển tiểu thuyết cùng nhân vật thuần thuộc hư cấu, như có phụ hoạ, thuần thuộc trùng hợp, chớ mô phỏng

Danh sách chương

loading...