Thông tin truyện

Khu Thi Đạo Nhân

Khu Thi Đạo Nhân
Đánh giá: 10.0/10 từ 41 lượt.
Nội dung truyện Khu Thi Đạo Nhân

Ma Diễm môn tuyển chọn đệ tử quy tắc: Một phá xấu hổ tâm, hai phá lòng thương hại, ba phá tình ái tâm. . .

Tuyệt tình tuyệt ái, vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì cả, làm theo ý mình mới có thể Ma Diễm ngập trời.

Hầu Đông Thăng tân hôn thê tử Tạ Ngọc Hoa nắm giữ linh căn, tư chất bất phàm, bị Ma Diễm môn trưởng lão chọn trúng.

Vì cầu thêm vào Ma Diễm môn Tạ Ngọc Hoa giết hại nhà chồng, trượng phu Hầu Đông Thăng thảm tao uổng mạng.

Hầu Đông Thăng thi thể nằm tại gia trung tiểu viện bên trong, giội mưa phùn, không có người nhặt xác. . .....................

~~~~~~~~~~~~~~

Truyện mới, cầu cất giữ, đề cử. Đạ tạ thư hữu nhóm

Danh sách chương

loading...