Thông tin truyện

Không Phải Ta Cố Ý Xuất Qũy

Không Phải Ta Cố Ý Xuất Qũy
Đánh giá: 10.0/10 từ 28 lượt.
Nội dung truyện Không Phải Ta Cố Ý Xuất Qũy

Tác giả Bạc Tiếu - Editor: Bát kỳ đại xà

Thể loại: Đam mỹ, np, tổng công, cổ đại, he, cung đình hầu tước, nguyên sang.

Đơn truyền duy nhất của Cố gia là Cố Cửu Lân trong một sớm trở thành phò mã kết thành vợ chồng với Chiêu Bình công chúa hoàng thượng sủng nhất nhất. Đêm tân hôn, công chúa đưa một tên thái giám lên giường hắn.

Sau đêm tân hôn, công chúa đưa con tin lên giường hắn.

Tân hôn ngày thứ ba, Chiêu Bình công chúa đưa thái tử lên giường hắn.

Tân hôn ngày thứ N, Chiêu Bình công chúa đưa Hoàng Đế lên giường hắn.

Cô Cửu Lân: ...Có chút quá phận rồi đó.

Tổng công, không phản công, nam nữ đều ăn.


SSTruyen thân mời các bạn đọc tiếp

loading...