Thông tin truyện

Khai Cuộc Kim Phong Tế Vũ Lâu Chủ, Một Đao Kinh Thiên Hạ

Khai Cuộc Kim Phong Tế Vũ Lâu Chủ, Một Đao Kinh Thiên Hạ
Đánh giá: 10.0/10 từ 50 lượt.
Nội dung truyện Khai Cuộc Kim Phong Tế Vũ Lâu Chủ, Một Đao Kinh Thiên Hạ Khai Cuộc Kim Phong Tế Vũ Lâu Chủ, Một Đao Kinh Thiên Hạ - Thăng Đấu Yên Dân

Giới thiệu :

Tô Thần xuyên qua.

Còn bị bức bách lên làm Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ.

Khôi lỗi, kẻ chết thay.

Đây là hắn cảm giác đầu tiên.

【 trở thành Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ,, thu hoạch được nhân vật thần đao vô địch Bạch Thiên Vũ, Băng Kỳ Lân Tí, thẻ rút thưởng màu trắng 3 tấm. 】

Từ khi nhìn thấy cái này, Tô Thần tâm định.

Hắn tâm định, liền đại biểu người khác không thể tâm định. . . . .

Danh sách chương

loading...