Thông tin truyện

Huyết Thể Chi Tử

Huyết Thể Chi Tử
Đánh giá: 10.0/10 từ 34 lượt.
Nội dung truyện Huyết Thể Chi Tử

Thiên địa phân ra làm chín đại lục lớn, lần lượt là Trung Châu, Tây Châu, Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Thiên Châu, Địa Châu, Tinh Châu và Dị Châu.

Vạn vật đều có thể tu hành.

Vô số các loại chức nghiệp, đạo pháp, kỳ bảo, dị vật xuất hiện khắp Châu.

Kéo theo đó hàng ngàn, hàng vạn anh tài, kỳ nhân, hào kiệt nổi danh.

Từ thời thái cổ cho đến nay, chín vị vương giả lần lượt hiện thế chiếm giữ chín vị trí đầu Thiên bảng*.

Bạch Huyết hắn vì huyết thể từ nhỏ đã xa cha mẹ, sống mười năm tại một ngôi chùa.

Lại vì huyết thể thức tỉnh mà tự tay giết người mà hắn coi như người thân mười năm qua.

Cũng vì huyết thể mà hắn thành quái vật ăn thịt người.

Càng vì huyết thể mà trở nên mạnh hơn, trở thành đỉnh phong của đời người.

Con đường hắn đi không giống người khác,

Không theo ý mình, không có hệ thống, không thiện lương, chỉ có tàn sát, lợi ích là trên hết, Thiên đình cũng không cản nổi hắn.

*Thiên bảng là bảng xếp hàng đứng đầu do Thiên Đình* quản chế.

*Thiên Đình là tổ chức đứng đầu trong truyền thuyết, có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến thiên địa.

Cảnh giới: Phân ra làm thập chuyển, mỗi chuyển phân ra làm tứ đẳng, từ thấp đến cao lần lượt là hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, đỉnh phong. Nếu từ thập chuyển đỉnh phong đột phá lên sẽ trực tiếp gia nhập Thiên Đình.

Tư chất: Tổng cộng có bảy phẩm, theo thứ tự từ thấp đến cao: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm, thần phẩm, dị phẩm. Vạn vật trong Thiên Địa đều có tư chất.


Thân mời SStruyen.com

loading...