Huyền Môn Phong Thần

Quyển 5 - Chương 80: Thế sự biến thiên, vật còn người khôngKhúc Nguyên Tuyền chính thức bái sư, thời gian Đồ Nguyên theo sư phụ mình cũng không dài, không có người dạy hắn khi thu đệ tử thì phải làm gì.

Hắn biết cũng chính là những gì mà Khuất Thành đã làm lúc thu hắn làm đệ tử, hiện tại hắn cũng dùng cách thức không sai biệt lắm.

Bất quá, không như hắn năm đó bái thần tượng, lúc này đây, Đồ Nguyên vẽ một bức họa của Khuất Thành.

"Đây là sư phụ ta, thụ nghiệp ân sư, người dẫn đường trên đường ta tu hành, vốn là trưởng lão Âm Hồn Cốc ở Thương Minh châu, chủ nhân Bách Thảo Đường."

Đồ Nguyên nói với Khúc Nguyên Tuyền, cũng bảo Phạm Tuyên Tử cùng Khúc Nguyên Tuyền đồng thời lạy bái thần tượng Khuất Thành, sau đó ngồi xuống, nói Phạm Tuyên Tử kính trà.

Tuy rằng Đồ Nguyên đã thu Phạm Tuyên Tử làm đệ tử từ lâu, nhưng mà lại cũng không có làm những nghi thức này, nguyên bản Đồ Nguyên chỉ là nói nàng cùng lạy bái bức họa Khuất Thành, bất quá Phạm Tuyên Tử cho rằng mình cũng chưa có kính trà, nên cũng muốn kính.

Sau khi hai người kính trà xong, Đồ Nguyên nói ra: "Ta xuất thân từ Âm Hồn Cốc, nhưng mà hiện tại Âm Hồn Cốc đã không tồn tại, cho nên các ngươi không cần cho rằng mình là đệ tử Âm Hồn Cốc. Ngày sau nếu là gặp phải người tự xưng là đệ tử Âm Hồn Cốc trái lại phải cẩn thận một chút."

"Sư phụ, Âm Hồn Cốc là xảy ra chuyện gì a."

"Âm Hồn Cốc hiện tại đã bị Đoàn gia của Khổng Tước vương quốc chiếm cứ rồi." Đồ Nguyên nói ra.

"Khổng Tước vương quốc là nước nào?" Phạm Tuyên Tử hỏi.

"Ta cũng chưa có đi qua Khổng Tước vương quốc." Đồ Nguyên nói: "Nếu là có người hỏi môn phái các ngươi, các ngươi có thể nói là Thượng Thanh môn."

"Sư phụ, lúc nào chúng ta rời Vạn Thánh Sơn này a." Phạm Tuyên Tử hỏi.

"Vì sao phải rời đi?" Đồ Nguyên hỏi lại.

"Nơi đây quá nhỏ." Phạm Tuyên Tử nói ra.

"Chờ đi." Tại trong lòng Đồ Nguyên, mình còn chỉ là tu vi kim đan, còn không đủ để khai tông lập phái, nếu là tuyển một chỗ linh sơn để cư ngụ, khai phái lập tông, vạn nhất gặp gỡ yêu tà gì tới vây núi. Mình không đủ để tọa trấn, làm không tốt thì đệ tử trước mặt đều phải chết.

Đồ Nguyên suy nghĩ trước tiên truyền cho Khúc Nguyên Tuyền một ít đạo kinh, hay là trực tiếp khai linh, giúp hắn có thể thực khí. Hay là chờ qua một đoạn thời gian, truyền hắn mấy bản đạo kinh, rồi sau đó giúp hắn có thể thực khí.

Suy nghĩ một chút, sau cùng còn là trước tiên truyền thụ đạo kinh, sau đó mới truyền pháp môn thực khí.

Truyền cho Khúc Nguyên Tuyền chính là 《 vạn linh bản ngã tính nguyên đạo kinh 》, bản đạo kinh này Đồ Nguyên từng đọc cho hầu tộc ở trong thâm sơn mặt sau Âm Hồn Cốc.

Khi truyền đạo kinh này, Đồ Nguyên nhớ tới hầu tộc ở sau Âm Hồn Cốc kia, cũng không biết còn tồn tại hay không, cũng không biết con hầu tử mông đỏ kia hiện tại thế nào rồi.

Năm đó chính là con khỉ kia dẫn mình đến chỗ sơn thần miếu đó bái sơn thần. Có cơ hội phải đi về nhìn xem.

Đồ Nguyên nghĩ, nếu là có thể trở lại gia hương đời kia của mình thì cũng phải đi nhìn xem còn có người nhà tồn tại hay không.

Trong lòng Đồ Nguyên cũng cảm thấy đã tại Vạn Thánh Sơn này thời gian khá lâu rồi.

Nhưng mà, bây giờ đã thu thêm một đệ tử, chí ít phải giúp đệ tử này bước lên đường tu hành.

Đôi khi tu hành cũng không phải chỉ cần tĩnh tu là được.

Phạm Tuyên Tử bắt đầu học họa Vạn Pháp Âm Dương phù, bất quá, Vạn Pháp Âm Dương phù mà nàng học cũng không phải là Vạn Pháp Âm Dương phù hoàn chỉnh, mà là phù pháp do Đồ Nguyên theo trong Vạn Pháp Âm Dương phù phân tách ra. Như Nguyệt Tướng kiếm phù, Âm Dương phong linh phù cùng với Âm Dương độn thân phù

So với tu sĩ khác mà nói, ưu thế lớn nhất của Đồ Nguyên chính là hắn có một đạo Thiên cương pháp phù, có thể từ trong ngộ ra rất nhiều thứ.

Đồ Nguyên không biết Phạm Tuyên Tử sau cùng có thể kết thành loại phù gì, hắn duy nhất có thể trợ giúp đệ tử của mình cũng chính là tận khả năng truyền cho nàng một ít phù pháp.

Mà dù cho là Vạn Pháp Âm Dương phù kia, hiện tại nói Đồ Nguyên tự vẽ ra, cũng là lực không đủ, cho nên cũng không truyền được cho Phạm Tuyên Tử.

Chỉ chớp mắt đã qua một tháng, Đồ Nguyên tại bên trong nhà, mà Khúc Nguyên Tuyền thì ngồi xếp bằng tại trước mặt.

Đồ Nguyên điểm một ngón tay ra, điểm tại mi tâm Khúc Nguyên Tuyền, ánh mắt Khúc Nguyên Tuyền hoảng hốt, dõi theo ngón tay hắn, tinh khí thần giống như bị đưa đến trong một cái ý cảnh huyền bí.

Ngoài cửa là Phạm Tuyên Tử dẫn theo thi mị thủ ở đó. Ước chừng một nén hương sau, Đồ Nguyên mở mắt. Theo đó Khúc Nguyên Tuyền cũng mở mắt ra.

Đồ Nguyên hỏi nó trông thấy cái gì.

Nó nói trông thấy mình trở thành một cái giếng cổ, giữa trong thiên địa không ngừng có tinh khí cuồn cuộn hội tụ đến trong miệng giếng này.

Loại thủ pháp khai linh này của Đồ Nguyên cũng không có người nào truyền thụ cho hắn, chỉ là tu vi bản thân hắn đạt đến thì tự nhiên mà lĩnh ngộ.

Loại khai linh này, là khai trong lòng người khác chi linh, có chút hàm ý tương tự làm phép. Đồ Nguyên biết, Khúc Nguyên Tuyền khẳng định là tại nơi nào đó gặp qua một cái giếng cổ như vậy, mà tại lúc trông thấy giếng cổ kia thì cũng từng có loại ý nghĩ này, lúc này đây được điểm linh, cho nên sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy.

"Nhớ kỹ cái loại cảm giác này, thân ngươi là giếng, tụ nạp thiên địa linh khí." Đồ Nguyên nói ra.

Điểm linh là điểm mở một tia linh tính tu hành ở sâu trong tâm linh một người, nếu là người đó cho tới bây giờ chưa từng có cảm xúc như vậy, vậy thì làm phép không được, tự nhiên sẽ vô pháp thực khí luyện linh rồi.

Mà tại trong Âm Hồn Cốc, dùng chính là một đạo thực khí phù đồ, giúp đông đảo môn đồ đệ tử đi lên đường tu hành.

Bất quá, điểm linh cũng có một cái khả năng là điểm không ra được một tia linh tính trong lòng người đó, nếu là một cái người không có cái linh tính này thì căn bản thành không được.

Điều này cũng là nguyên nhân vì cái gì Đồ Nguyên trước tiên truyền một tháng đạo kinh.

Một ngày này, đột nhiên Cố Thụ Lâm đến, nói là mình kết đan không thành, chính là kém một chút, kết không được, chuẩn bị rời Vạn Thánh Sơn, lúc này đây chính là tới cáo biệt Đồ Nguyên.

Đồ Nguyên rất ngoài ý muốn, nhưng cũng không có cách nào, kết đan là việc cá nhân, có chút người tại một cái cảnh giới nào đó nhìn qua vô cùng cường đại, nhưng mà chính là vô pháp vượt qua, mà có chút người nhìn qua bình thường lại có thể thuận lợi tấn chức cảnh giới kế tiếp.

Đồ Nguyên kết đan thành công, cũng có mấy phần vận khí cho phép.

Cố Thụ Lâm rời đi, mấy năm nay, trên Vạn Thánh Sơn này, bằng hữu mà Đồ Nguyên quen biết lại rời đi một người. So với Thôi Thành Hoa mà nói, tự nhiên là tốt hơn không ít, chỉ hy vọng có thể có ngày tái kiến.

Một tu sĩ bởi vì vô pháp đột phá mà du lịch thiên hạ, vậy mục đích là ngay cả chính hắn đều không thể xác định.

Sau khi Cố Thụ Lâm rời Vạn Thánh Sơn không bao lâu, La Hứa Mai đột nhiên đến, nói là sư phụ Bạch Thanh Ngôn đã kết đan thành công, muốn bày tiệc yến trong nhà, mời Đồ Nguyên tới, thời gian thì là định tại ngày mai.

Mấy năm trước, những người cùng chuyện trò vui vẻ tại trong Hoa Dương Động Thiên của Thôi Thành Hoa, hiện tại đúng là đã sinh ly tử biệt rồi. Thôi Thành Hoa chết rồi, Cố Thụ Lâm rời núi, Bạch Nhãn yêu lang thì chưa từng qua lại.

Ngày hôm sau, Đồ Nguyên dẫn theo hai vị đệ tử đi tới chỗ Bạch Thanh Ngôn.

Diệu Ngọc bà bà cũng tới, trông thấy Đồ Nguyên, trái lại thân thiết gọi Đồ Nguyên ngồi ở bên cạnh. Nói chuyện về việc cùng đi tới cái bí cảnh Ám hắc chi nguyên lần trước, hỏi Đồ Nguyên sau đó có có lại đi vào hay không. Đồ Nguyên lắc đầu nói không.

Bà ta gật gật đầu, nói không tiến vào cũng tốt, bà ta nói cảm thấy nơi đó vẫn cứ còn có một cổ tà ý chưa tán.

Bà ta và Đồ Nguyên nói chuyện rất nhiều, còn nói tới việc hóa sinh Thần Anh, bà ta biết Đồ Nguyên là không có sư phụ, nói bà ta có một quyển sách tâm đắc do chính mình viết, có thể cho Đồ Nguyên mượn xem.

Đồ Nguyên cảm tạ, hắn xác thực cũng rất muốn xem.

Kết thúc một ngày, về đến nhà, hắn lại phát hiện có người đang chờ mình tại trong nhà gỗ.