Thông tin truyện

Huyền Huyễn: Chắt Lọc Vạn Vật Ta, Uy Áp Vạn Cổ!

Huyền Huyễn: Chắt Lọc Vạn Vật Ta, Uy Áp Vạn Cổ!
Đánh giá: 10.0/10 từ 50 lượt.
Nội dung truyện Huyền Huyễn: Chắt Lọc Vạn Vật Ta, Uy Áp Vạn Cổ! Huyền Huyễn: Chắt Lọc Vạn Vật Ta, Uy Áp Vạn Cổ! - Ân Thiên Tử

Giới thiệu :

Trương Phi Bạch xuyên qua huyền huyễn thế giới, thu hoạch được chắt lọc vạn vật hệ thống!

Từ đó, Trương Phi Bạch đi hướng vô hạn chắt lọc bật hack con đường!

( chắt lọc thời gian trường hà, thu hoạch được lúc chi nguyên, lĩnh ngộ thời gian đại đạo. )

( chắt lọc Thiên Lang thi thể, thu hoạch được thần thông thiên phú, Thực Nguyệt Thôn Thiên! )

( chắt lọc sủng vật linh miêu huyết mạch, thành công thức tỉnh thượng cổ Cửu Mệnh Miêu Yêu huyết mạch! ) . . .

Danh sách chương

loading...