Thông tin truyện

Hiện Hữu Mộng Cảnh Ký Yêu Thần

Hiện Hữu Mộng Cảnh Ký Yêu Thần
Đánh giá: 10.0/10 từ 44 lượt.
Nội dung truyện Hiện Hữu Mộng Cảnh Ký Yêu Thần

Hiện có mộng cảnh ghi chuyện yêu thần.

...

Hai giới lưỡng hành, một quang một ám,

Một giới thực sinh, một giới mộng bích,

Một giới hiện tại, một giới quá khứ,

Một giới võ đạo, một giới yêu linh.

Nhân phía võ giới, cực đại cực thịnh,

Nhân phía yêu giới, cực suy cực mạt.

Một giải mộng nhân, tiến nhập mộng cảnh,

Giải mộng, giải nghiệp, giải lý thương sinh.

...

Mộng bích vô giải, hạo kiếp buông xuống,

Nhân dưới yêu thần, vô thủ vô sách.

Giải mộng nhân bất giải thành mộng,

Lịch sử tái hiện, nhân tộc tịch diệt.

...

Hắc ám văn, tâm không vững, chớ đọc.
loading...