Thông tin truyện

Giới Ninja Sân Quyết Đấu

Giới Ninja Sân Quyết Đấu
Đánh giá: 10.0/10 từ 10 lượt.
Nội dung truyện Giới Ninja Sân Quyết Đấu Giới Ninja Sân Quyết Đấu - Lý Tứ Dương

Giới thiệu :

Mang theo game điện thoại sân quyết đấu xuyên qua Hokage thế giới Thảo nhẫn thôn Marūn không nghĩ tới chính mình nhiệm vụ thứ nhất lại là trở thành nhỏ Karin gia sư, cho nhỏ Karin tẩy não.

Marūn: "Karin, nghe, Thảo nhẫn thôn tốt, thật vậy tốt..."

Sau một thời gian ngắn.

Nhỏ Karin: "Marūn ca ca, ngươi không phải là nói Thảo nhẫn thôn được không ?"

Marūn: "Đúng a, đem bọn hắn đều sa, ta chính là Thảo Ảnh. Thảo nhẫn thôn chính là ta, ta chính là Thảo nhẫn thôn, chẳng lẽ... Ta không tốt sao ?"

Nhỏ Karin:?

Danh sách chương

loading...