Thông tin truyện

Giam Cầm [băng Cửu]

Giam Cầm [băng Cửu]
Đánh giá: 10.0/10 từ 50 lượt.
  • Tác giả: Ngồi trong góc
  • Thể loại: Đang cập nhât
  • Trạng thái: Truyện đã hoàn
Nội dung truyện Giam Cầm [băng Cửu]

Tên truyện: Giam Cầm [băng Cửu]
Người Viết: Ngồi trong góc

Thể loại: băngcửu, httccnvpd, lacbangha, thẩmcửu, đồngnhân
Nguồn: https://www.wattpad.com/story/216740398-băng-cửu-giam-cầm

* nghiêm trọng ooc báo động trước
* tư thiết bọn họ đã sống rất nhiều năm
* tư thiết nhạc thanh nguyên sống lại
* hành văn không hảo thỉnh thứ lỗi

https://xiaomimaie.lofter.com/tag/%E4%BA%BA%E6%B8%A3%E5%8F%8D%E6%B4%BE%E8%87%AA%E6%95%91%E7%B3%BB%E7%BB%9F?page=5&t=1535115946713

loading...