Thông tin truyện

Điên Rồi Đi! Ngươi Thật Sự Là Ngự Thú Sư?

Điên Rồi Đi! Ngươi Thật Sự Là Ngự Thú Sư?
Đánh giá: 10.0/10 từ 16 lượt.
Nội dung truyện Điên Rồi Đi! Ngươi Thật Sự Là Ngự Thú Sư? Điên Rồi Đi! Ngươi Thật Sự Là Ngự Thú Sư? - Mã Não Mật Qua

Giới thiệu :

Đây là một vùng núi sông, dòng sông, cỏ cây, động vật, máy móc, tử linh, nguyên tố. . . Đều có thể trở thành chiến thú thế giới.

Đây là một cái lấy Ngự Thú Sư là chủ lưu thế giới.

Cửu thiên chi thượng phù diêu Tinh Thần Long Tước.

Trong lôi vân vung vẩy trường tiên Điện Quang Tinh Linh.

Hải dương chỗ sâu chiếm cứ sơn hải Hãn Hải Cự Kình.

Bất diệt trong ánh nến nhảy vọt Diễm Ảnh Quỷ Linh.

Phương Mộc lật qua lại trong tay Tinh Không Chi Thư, tại mảnh này rộng lớn ngự thú thế giới bên trong sáng lập cái này đến cái khác thần thoại.

Đi lên một đầu độc thuộc về mình sáng lập sư con đường.

Danh sách chương

loading...