Thông tin truyện

Đạp Tinh

Đạp Tinh
Đánh giá: 8.4/10 từ 10 lượt.
Nội dung truyện Đạp Tinh Đạp Tinh - Tùy Tán Phiêu Phong;

Giới thiệu :
Vũ trụ mênh mông, vô tận chủng tộc! Rộng lớn chiến kỹ, thập quyết hoành không! Viễn cổ độc họ, Top 100 chiến bảng! Lấy tên của ta, chân đạp tinh không! Năm 2200 một ngày, làm con người lần thứ nhất leo lên Hải Vương Tinh, nhìn thấy chính là một thanh chiến đao cùng một bộ đứng thẳng thi thể! ! ! Đã có hoàn tất sách cũ « Tận Thế vô thượng vương tọa » hơn ba trăm vạn chữ, chưa hề quịt canh. . .
Đẳng cấp: Nhân Cấp - Địa Cấp - Thiên Cấp = Tham cảnh - Vọng cảnh - Dung cảnh - Cực cảnh

Danh sách chương

loading...