Thông tin truyện

Bắt Đầu Vô Hạn BUFF Thiên Phú!

Bắt Đầu Vô Hạn BUFF Thiên Phú!
Đánh giá: 10.0/10 từ 42 lượt.
Nội dung truyện Bắt Đầu Vô Hạn BUFF Thiên Phú! Bắt Đầu Vô Hạn BUFF Thiên Phú! - Trư Nhục Loạn Đôn

Giới thiệu :

Lâm Bắc lần nữa tiến vào 【 thế giới thứ hai 】, thức tỉnh cấp độ SSS thiên phú —— vô hạn BUFF!

【 vô hạn BUFF: Cấp độ SSS, tất cả đối người chơi tăng thêm BUFF, tiếp tục thời gian điều chỉnh làm vô hạn! 】

Từ đây, Lâm Bắc bước lên phong thần con đường!

Sử dụng khôi phục dược tề, sinh mệnh vĩnh cửu mỗi giây khôi phục 100 điểm!

Sử dụng kỹ năng Thổ Độn Thuật, thu hoạch được vĩnh cửu độn địa hiệu quả!

Sử dụng Tiềm Hành Thuật, thu hoạch được vĩnh cửu tiềm hành hiệu quả!

Sử dụng đi nhanh quyển trục, di tốc vĩnh cửu tăng lên 25%!

Sử dụng cuồng bạo thuật, tỉ lệ bạo kích + 30%, bạo kích tổn thương + 100%, tiếp tục thời gian vĩnh cửu!

"Ha ha, thiên phú nơi tay, thiên hạ ta có!"

Danh sách chương

loading...