Thông tin truyện

Bắt Đầu Trở Thành Gia Cát Lượng Sư Đệ

Bắt Đầu Trở Thành Gia Cát Lượng Sư Đệ
Đánh giá: 10.0/10 từ 21 lượt.
Nội dung truyện Bắt Đầu Trở Thành Gia Cát Lượng Sư Đệ

Giang Ninh xuyên việt đến Tam Quốc thời đại, trở thành Gia Cát Lượng sư đệ. Vốn cho là mình cảm giác tiên tri tăng thêm Tào Tháo hùng tài đại lược, chọn đúng người, Giang Sơn Mỹ Nhân đây còn không phải là muốn gì cứ lấy?

Người nào nghĩ tới Thủy Kính tiên sinh cho mình "Gỗ mục" xưng hào, không chỉ có không để cho chính mình đạt được trọng dụng, ngược lại bởi vì Tào Tháo thủ hạ mưu sĩ khập khiễng, kém chút để cho mình mất mạng, trời đưa đất đẩy làm sao mà, bánh răng vận mệnh đem Giang Ninh đẩy hướng Lưu Bị. Tuy nhiên đối giả nhân giả nghĩa Lưu Đại Nhĩ rất không ưa, bất quá hiện tại Giang Ninh chỉ muốn đem Tào Tháo đánh hắn tới mẹ cũng không nhận ra hắn! Mà gia nhập vào Thục Quốc trận doanh Giang Ninh lại cho thiên hạ này mang đến bao nhiêu biến số đâu??

Không có hệ thống , thuần dùng trí , hiện tại 380c

Tác giả viết tránh , nên Tuân Úc chỉ viết là Tuân

Danh sách chương

loading...