Thông tin truyện

Bách Thế Hoán Tân Thiên

Bách Thế Hoán Tân Thiên
Đánh giá: 10.0/10 từ 40 lượt.
Nội dung truyện Bách Thế Hoán Tân Thiên

Siêu phàm mà mục nát thế giới.

Cá thể vĩ lực quyết định trật tự.

Thế gia nắm giữ tri thức, lũng đoạn tài nguyên, một đời lại một đời tăng cường gốc gác.

Mệnh cách, thể chất, thần thức, ngộ tính, linh căn, đạo khí. . .

Hết thảy dẫn tới đại đạo yếu tố, đều đã đoạn tuyệt.

Đám phàm nhân, vô pháp thở dốc.

Vạn vạn năm qua, trật tự vĩnh hằng, chỉ có Chân Tiên nhìn xuống nhân gian.

Cho đến một cái không ngừng chuyển thế, tăng cường thiên phú người hiện đại đến, phát hiện đời này huyền bí, lúc này mới long trời lở đất!

Mà nhìn hắn cất bước trong lịch sử, cuối cùng thời gian, cuối cùng tích lũy, đánh vỡ này vĩnh hằng trật tự, trường sáng tinh hỏa.

Nghịch mệnh phạt tiên, ngay ở con đường phía trước!

Chương mới cập nhật

Danh sách chương

loading...