Thông tin truyện

Ảnh Đế Ngày Hôm Nay Cũng Thẻ Đen

Ảnh Đế Ngày Hôm Nay Cũng Thẻ Đen
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt.
Nội dung truyện Ảnh Đế Ngày Hôm Nay Cũng Thẻ Đen ẢNH ĐẾ NGÀY HÔM NAY CŨNG THẺ ĐEN (Ảnh đế hôm nay cũng report rồi)

Tác giả: Tây Tây Đặc 西西特

Thể loại: Tình hữu độc chung, vòng giải trí, điềm văn, niên thượng, hiện đại

Nguồn QT+Raw: Kho tàng Đam mỹ Fanfic

Edit: Nhất Thanh
Beta: Quả lê an tĩnh

Bản edit với mục đích phi thương mại, không đảm bảo bám sát 100% so với bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem khỏi wp của chủ nhà!

Tình trạng: Bản gốc 69 chương
Bản edit: Đang tiến hành.
loading...